Platba za školní družinu 2023/2024

Od 1.9.2023 je výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovena na částku 250,- Kč měsíčně a již není součástí platby za obědy ve školní jídelně.

Podklady k platbě budou předány vedoucí vychovatelkou na začátku školního roku.